Képek - Érkezett egyéb írások - Érkezett költemények - Videók, YouTube, Egyéb

Érkezett egyéb írások

2018. február 9., péntek

Investieren Sie in Ihr Projekt und zahlen Sie 3% pro Jahr - Invest in your project and pay 3% per year

Lieber Herr
Sehr geehrte Frau

Ich bin ein professioneller Bankier und bin in Kontakt mit privaten Investoren, die in Deutschland, Цsterreich, die Schweiz oder irgendwo in der Welt investieren wollen. Derzeit habe ich Investoren, die von 100.000 Euro auf 70 Millionen Euro investieren wollen, aber wir wollen mit ernsthaften Partnern arbeiten. Wenn Sie sehr interessante Projekte haben, in denen wir die Fonds investieren und eine jдhrliche Rendite von 3% pro Jahr erhalten kцnnen.
Wenn Sie ein Projekt haben, in das Sie investieren kцnnen, erhalten Sie eine Provision von 30%, um Ihr Projekt vorzubereiten und Sie werden die Balance 70% fьr das Projekt investieren. Wenn Sie diese 70% in Ihr Projekt investieren, zahlen Sie eine jдhrliche Rendite von 3% pro Jahr und wдhrend der 20-jдhrigen Partnerschaft.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Projekte haben, in die wir die Gelder investieren kцnnen, und wir diskutieren die Bedingungen einer gemeinsamen Partnerschaft. Ich werde Ihnen mitteilen, dass der Vertrag vorliegt und sobald Sie eine Antwort an uns senden, senden wir Ihnen den Vertrag zu.

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail nur: ecoenergyprojectgmbh@yandex.com

Freundliche GrьЯe
Brigit Dubreuil
Dear Sir
Dear Madam

I am a professional banker and I am in contact with private investors who want to invest in Germany ,Austria , Switzerland or anywhere in the world. Currently I have investors who want to invest from 100.000 euro to 70 million euro but we want to work with serious partners. If you have very interesting projects in which we can invest the funds and get an annual return of 3% per year.
if you have a project in which you can invest, you will receive a commission of 30% to prepare your project and you will invest the balance 70% for the project. If you invest this 70% in your project, you will pay an annual rate of return of 3% per year and during the 20 years of partnership.

Please contact us if you have any projects in which we can invest the funds together and we discuss the terms of a joint partnership. I will notify you that the contract is available and as soon as you send an answer to us, we will send the contract to you.

Please contact us by email only: ecoenergyprojectgmbh@yandex.com

Best regards
Brigit Dubreuil

2018. január 7., vasárnap

Steven P.

Hello,
 
I am a lawyer and financial director of a reputable firm operating out of Panama and Cayman island.
 
We provide discreet financial services for High Net worth Individuals, CEO's/Executives of Corporations and Senior Government officials Globally. What we do is legal and within the ambient of the law, but following the leakage of the infamous Panama Papers and subsequent treat by the  International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) to publish more details and release more information not included in the first leak. Our clients  are no longer comfortable, they want their accounts closed and their assets transferred out this Offshore location. They want their assets invested in the real sector of an economy in any part of the world that has good prospects.
 
We are looking for Manufacturers, Real estate developers, construction companies, oil exploration companies, mining companies ETC, that will be vetted to qualify for this fund injection. These funds will be given at a 0% interest, it is not a loan, rather it will be given as a tenured operational fund, and the investor is only interested on any agreed share of the percentage of profit declared, either quarterly or yearly.
 
Please write me only if you believe you or your organization can be assessed for qualification and consideration to participate in this program
 
Yours Sincerely,
 
Steven Pember.

2018. január 5., péntek

Invest in your project and pay 3% per year- Investieren Sie in Ihr Projekt und zahlen Sie 3% pro Jahr

Dear Sir
Dear Madam

I am a professional banker and I am in contact with private investors who want to invest in Germany ,Austria , Switzerland or anywhere in the world. Currently I have investors who want to invest from 100.000 euro to 70 million euro but we want to work with serious partners. If you have very interesting projects in which we can invest the funds and get an annual return of 3% per year.
if you have a project in which you can invest, you will receive a commission of 30% to prepare your project and you will invest the balance 70% for the project. If you invest this 70% in your project, you will pay an annual rate of return of 3% per year and during the 20 years of partnership.

Please contact us if you have any projects in which we can invest the funds together and we discuss the terms of a joint partnership. I will notify you that the contract is available and as soon as you send an answer to us, we will send the contract to you.

Please contact us by email only: globalgmbhproject@gmail.com

Best regards
Phillippe


Lieber Herr
Sehr geehrte Frau

Ich bin ein professioneller Bankier und bin in Kontakt mit privaten Investoren, die in Deutschland, Цsterreich, die Schweiz oder irgendwo in der Welt investieren wollen. Derzeit habe ich Investoren, die von 100.000 Euro auf 70 Millionen Euro investieren wollen, aber wir wollen mit ernsthaften Partnern arbeiten. Wenn Sie sehr interessante Projekte haben, in denen wir die Fonds investieren und eine jдhrliche Rendite von 3% pro Jahr erhalten kцnnen.
Wenn Sie ein Projekt haben, in das Sie investieren kцnnen, erhalten Sie eine Provision von 30%, um Ihr Projekt vorzubereiten und Sie werden die Balance 70% fьr das Projekt investieren. Wenn Sie diese 70% in Ihr Projekt investieren, zahlen Sie eine jдhrliche Rendite von 3% pro Jahr und wдhrend der 20-jдhrigen Partnerschaft.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Projekte haben, in die wir die Gelder investieren kцnnen, und wir diskutieren die Bedingungen einer gemeinsamen Partnerschaft. Ich werde Ihnen mitteilen, dass der Vertrag vorliegt und sobald Sie eine Antwort an uns senden, senden wir Ihnen den Vertrag zu.

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail nur: globalgmbhproject@gmail.com

Freundliche GrьЯe
Phillippe

2017. november 9., csütörtök

22.578 - ​Dr. Békefy Lajos: ​A REFORMÁTOROK A TEREMTETT VILÁG ÖNMAGÁN TÚLRA MUTATÓ SAJÁTOSSÁGÁRÓL


Feladó: Claudia Röhrig-Bekefy 
Dátum: 2017. november 8. 23:35
Tárgy:
​​
A REFORMÁTOROK A TEREMTETT VILÁG ÖNMAGÁN TÚLRA MUTATÓ SAJÁTOSSÁGÁRÓL
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>


​​
Kazantzakis – Kálvin – Luther (I.)

​ 

Írta:
​ ​
Dr. Békefy Lajos


Nikosz Kazantzakisz görög író, a Zorba és más könyvek világhírű szerzője leírt egy gyönyörű példázatot: „Megkértem a mandulafát, beszéljen nekem Istenről. A fa hallgatott. Ismét megkértem, ismét hallgatott. Majd hirtelen virágba borult, csak úgy tobzódott a kipattant virágok sűrűjében. Ezt megértettem". Szépségesen példázza ez a néhány mondat Isten – ember – teremtett kapcsolatát. Isten megmutatja magát a természet termékenységében, az élet forrásaként. Még sincs teljesen benne. Megmutatja magát az élő világ szépségében. Ebben sincs benne. Ő elmond a Biblián keresztül annyit magáról, ami meggyőzően elég ahhoz, hogy tudjuk: Itt van Isten köztünk… De még valamit megmutatott e görög példázat szerint: az Ő léte nem szorul emberi bizonyítékokra, sem filozófiai, sem teológiai, sem tudományos, sem művészeti bizonyítékokra. Ugyanis amikor Ő fenségesen beszél magáról, akkor leginkább hallgat. Pontosabban: szótlanul cselekszik. Ez az Ő beszéde. Jelbeszéd. A mandulafa nyelve. Ám üzen még valamit ez a modern görög példázat. Azt, hogy a mandulafát, a természetet tiszteletben kell tartanunk, nem kell megharagudnunk rá, ha nem azt teljesíti, amit az ember kér. Hagyni kell azzá lenni, amivé Isten rendelte. Önmagában értékes, szép, termékeny, rendeltetését tevő természetnek. Ez a mi tiszteletünk, tapintatunk a teremtett világ iránt. Ma mintha az ökológia, az öko-teológia meghallaná Istennek ezt a néma, „látható" beszédét. Ennek az új hallásnak, új Isten-, és öko-szenzibilitásnak a történetéből villantunk fel néhány gondolatot.


Kálvin – a madarak Istennek énekelnek

Való igaz, amint azt az encyclopedia.com szócikk írója megjegyzi, hogy bár az öko-teológia viszonylag új iránya a teológiai gondolkodás fejlődésének, mégis gyökerei a teremtett világ keresztyén értelmezésében igencsak mélyek. A protestáns teológiában is, hiszen Luther, meg Kálvin is gyakran adtak hangot természetcsodálatuknak, aminek alapja, hogy a természetben Isten csodálatos, nagyságos alkotásait látták, melyek mindig túlmutatnak önmagukon. Kálvin János genfi reformátor (1509-1564) úgy fogalmazta meg ezt a Keresztyén Vallás Rendszerében, az Institutio-ban, hogy a világ minden részén és részletében, a mennyben és a földön láthatjuk felírva Isten erejének, hatalmának, jóságának, bölcsességének dicsőséges ragyogását. Még a kis énekes madár is Istenről dalol, az állatok is felismerik, a világ elemei félik Őt, a hegyek visszhangozzák nevét, a folyók és a patakok Feléje tükröződnek, s még a füvek és a virágok is Őreá mosolyognak. 


A bor transzcendens hírnök!

Kálvin a Zsoltárok könyve magyarázataiban sokat írt a természet szépségeiről, a teremtett világ hatalmas és lenyűgöző alkotásairól. Ezek „transzcendens", önmagukon túlra mutató üzenetek hordozói, Isten tervszerűségének, bölcsességének, rendteremtő akaratának, gondviselésének hírnökei. Értékük önmagukban is megvan, meg ebben a hírnökségben. Még a borban is Istenre mutató, az általa az emberekben kiváltott örömben is önmagán túlmutató jelet lát. Nem szűkmarkú, fantáziatlan ateistaként csak az alkoholt, hanem a mértéktartó tiszteletre nevelő jelet is, követet, hírnököt. Így ír reformátorunk: „A bor megvidámítja az emberi szívet. Isten ugyanis nem csak az életbe vágó dolgokról gondoskodik, és megadja, ami a létfenntartáshoz szükséges, hanem tág szívűen még arról is, hogy örömet szerezzen teremtményeinek. Ezért szívüket borral és olajjal vidámítja meg. Természetünk megelégedhetne egy korty vízzel, ha pedig még bort is kapunk, akkor ez már Isten különös bőkezűsége".


Luther: a búzaszem szintén Istenről beszél

Luther Márton (1483-1546) wittenbergi reformátor Isten dicsőségét ismerte fel az egész teremtett világban és ennek sok csodájában. „Ha egyszer igazán megérted a búzaszemet, szinte valósággal elájulsz az ismerettől" - írta. Ádám és Éva a bűneset előtt közös asztalról étkezett az állatokkal. Mindkét reformátor theocentrikusanazaz Isten-központúan szemlélte az ember interakcióit a természettel. De Isten és az Ő igazságossága nagyon is valóságosan szab határt az emberi büszkeségnek, gőgnek és arroganciának. A teremtett világban parányi az ember, s ez a nagyságrendileg tőlünk sokkal hatalmasabb valóság, a természet először is és mindvégig a Teremtőhöz tartozik. Mi, emberek csak időleges mandátumot, megbízást kaptunk arra, hogy „műveljük és őrizzük" azt. A modern kori környezet-etika, öko-tudatosságra nevelés pontosan ezt a megbízatásunkat próbálja működtetni.

2017. szeptember 14., csütörtök

Information

Information

Contact DHL Courier for your compensation Bank card valued $1,500,000.00 USD is been registered and your ATM CARD package is under Mr. Albert Godwin's care reach him via email: (dhlcourierservicebej@hotmail.com) for more information on how to claim it.

Greetings,


2017. szeptember 11., hétfő

​Dr. Békefy Lajos ​ Ph.D. :


Feladó:
​​
Dr Bekefy L

Dátum: 2017. szeptember 7. 0:31
Tárgy: VOLOSTÓL BAKONYBÉLIG - GÖRÖG MANIFESZTUM A SZENT-KÚTI TEREMTÉS NAPI ÜNNEPSÉG ELÉ
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

VOLOSTÓL BAKONYBÉLIG - GÖRÖG MANIFESZTUM A SZENT-KÚTI TEREMTÉS NAPI ÜNNEPSÉG ELÉ

SZENT-KÚTI TEREMTÉS NAPJA ÖKO-ÜNNEPSÉG ELÉ


MÁR EGY ÉVE MANIFESZTUM SZÜLETETT GÖRÖGORSZÁGBAN AZ ÖKO-REFORMÁCIÓRÓL – KI VESZI TEKINTETBE EZT?


A görögországi Volos ortodox kolostorában, illetve teológiai akadémiáján tartották 2016. március idusán az EVT (= Egyházak Világtanácsa) szervezésében azt a konferenciát, aminek a témája ez volt: „Öko-teológia, klíma igazságosság és élelmezésbiztonság". Az emberiség jövője, túlélése szempontjából rendkívüli jelentőségű konferencián Manifesztumot, Kiáltványt fogalmaztak meg és tettek közzé a jelenlévők. Ez Volosi Manifesztum címen kerül be a 21. századi keresztyénség történetébe (Manifesto on an ecological reformation of all Christian traditions). E sorok szerzője hálás azért, hogy már 2012-ben felvethette a Presbiter című lapban ezt a kérdést: Mit tehetünk az öko-reformációért? (XXI. évf. 5. szám, 2012. szept.-okt., 19-20. o.), majd 2014-ben erről írt: Öko-reformáció – Isten szereti, óvja a vizeket (XXIII. évf. 5. szám, 2014. szept.-okt., 22. és 24.). 2016-ban pedig a KDNP Protestáns Műhelye kiadásában megjelent esszégyűjteményben közölte Öko-trilógia a keresztyén ökológiai gondolkodás rövid történetéről. Isten iránti hála tölti el a szerző szívét, hogy első, ilyen témájú felvetését követően 4 évvel jelentős világszervezet tette elsőrangú témájává a környezeti válság sokrétű problémáját. A vasárnap sorra kerülő bakonybéli ünnepség felvezetéseként minden nap közlünk egy-egy részletet az esszégyűjteményből.


Szemleíró, fordító: Dr. Békefy Lajos Ph.D.


Manifesztum az összes keresztyén felekezet ökológiai reformációjáról
Számos reformmozgalom volt a keresztyénség történetében. Ilyen reformmozgalmakat leginkább úgy értelmezhetünk, mint válaszokat a Szentlélek megvilágosító mozgására. Ez a tapasztalat fejeződött ki az ókori imában, ami Isten Lelke változást hozó tevékenységéért szólt: Veni, Creator Spiritus! A történelem különböző korszakaiban és bizonyos helyeken az ilyen reformmozgalmakat gyorsan kiváltották a különböző kihívások, aggályok és szükségletek. Ezt jól mutatják a különböző 16. századi reformációs irányok, de a benedeki és a ferencesi reformációk is, meg más hasonló törekvések. A protestáns reformáció 500. évfordulója, amit majd 2017-ben sok ezer protestáns ünnepelni fog, kiváló alkalom arra, hogy elgondolkozzunk az 'ecclesia semper reformanda' elvről, s megfogalmazzuk, hogy a Szentháromság Isten mit tesz a mai világban… Az ökológiai reformáció szükségessége valamennyi keresztyén hagyományban és felekezetben felmerült a világ minden részén. A fő impulzusok, ösztönzések azokhoz az ökológiai rombolásokhoz kapcsolódnak, amiket kiváltképpen meg kellett tapasztalni azokon a területeken, amelyek a napjaink gazdasági erősségét jelentő régiók szélén, peremén találhatók. A keresztyénség ökológiai reformációja iránti igény és segélykiáltás is részben ezekről a területekről érkezett (Pacifik-térség, Afrika, Ázsia és Latin-Amerika). Ezek a segélykiáltások visszhangra találtak azokban az egyházakban, melyek főként a Föld északi felében élő protestáns országok, amelyek korábbi történelmük során komolyan hozzájárultak a környezetromboláshoz a természeti források, az ipari termelés erőteljes fokozása és a fogyasztói életstílus révén… Életbevágó, hogy ezeket a segélykiáltásokat meghallják az egyházak, s válaszoljanak is ezekre, amelyek 2017-ben a reformáció jubileumára készülnek. A keresztyénség ökológiai reformációja viszont bűnbánat, megtérés és az összes keresztyén egyház megújulása nélkül nem fog menni! Ennek pedig ökumenikus méretben kell megtörténnie, és ki kell terjedjen az egész lakott földre. Az ökológiai reformáció hívása ezért nagy ajándék azoknak az országoknak, ahonnan a 16. században a reformációs mozgalmak elindultak, s ahonnan mindenhová elterjedtek. A keresztyénség ökológiai reformációjának a szükségességét vezető egyházi személyek is megfogalmazták korábban állásfoglalásaikban. Így Bartholomeosz, a „zöld" ortodox pátriárka ökológiai látomásában és Ferenc pápa legutóbbi enciklikájában, a Laudato Si-ben. Hasonlóképpen az EVT és más egyházi regionális konferenciák is. Azt valóban lelkesítő megfigyelni, hogy a mélyben és sok helyen elindult az a folyamat, ami az ökológiai reformáció szükségességét veti fel a világ szinte valamennyi egyházában 500 évvel a reformáció után...
Mit hoz magával a keresztyénség ökológiai reformációja? Kétféle erős kritikát hoz magával. Nevezetesen az ökológiai rombolást előidéző okok mélyebb keresztyén kritikáját, valamint a keresztyénség azon formáinak ökológiai kritikáját, melyek nem fogták fel az evangélium ökológiai dimenzióit. Ez utóbbi kritika az egyházakon belül és kívül egyaránt megfogalmazódik, s kifejezésre is jut laikus vezetők, teológusok, egyházi vezetők és nem egyháziak bírálatában egyaránt… Az ökológiai reformáció csak akkor lehet hiteles, ha annak alapja Isten akaratának mélyebb megértése, és az Ő munkájának mind teljesebb megismerése. Mindezt a különböző keresztyén területeken élők más-más jelképekkel is kifejezésre juttatják. A látomások kórusában szinte vezérszólamnak tekinthető az a felismerés, hogy Isten szeretete kiterjed az Ő összes teremtményére, a Jézus Krisztusban megjelent üdvözítés, szabadítás evangéliuma pedig a Szentlélek által az egész Földnek szóló üzenet. Az egyház életének eddig Isten mindent átfogó missziójában van helye. Ez a látomás alapozza meg Isten munkájának integrált szemléletét a teremtésben, a szabadításban és mindenek beteljesítésében. Ókori liturgiák, s kivéltképpen a keleti ortodox hagyomány eucharisztikus gyakorlata azt demonstrálja, hogy a természet elemei mennyire beleillenek az egyház megszentelő cselekményeibe… A reformmozgalmak gyakran indultak nagyon is lokális akciókkal, amint ezt Luther 95 tétele is jól bizonyítja, amikkel a wittenbergi vártemplom ajtajára kiszögezve bírálta a sok rossz egyházi gyakorlatot. Ez viszont megindított további és későbbi reformmozgalmakat is: az egészségügyben, a gazdasági igazságosság, a béke és a teremtett világ megőrzése tekintetében. Szervesen tartozik tehát hozzá a keresztyénséghez az ökológiai reformáció is.


Az ökológiai reformáció viszont nem valósulhat meg a teremtett világ teológiájának megújulása, illetve a felelős ökológiai magatartás kialakítása nélkül. Ennek érdekében szükség van elmélyült átgondolásra, tisztánlátásra, imára, és a keresztyén életgyakorlat megváltoztatásra, hogy ez is megszabaduljon a károkozástól, amit másokban vagy Isten teremtményeiben kelthetünk. Ehhez kell a kánoni bibliai szövegek újraolvasása, bizonyos keresztyén hagyományok, s gyakorlat kritikája, bizonyos történelmi felismerések, személyek és gyakorlatok felidézése is. Továbbá a keresztyén hit jelentőségének felülvizsgálata, a hatásos és kifejező jelképek újragondolására, keresztyén közösségek megújulása, a szolgálatok és a keresztyén misszió új formáinak kialakítása. A keresztyénség ökológiai reformációja középpontba állítja a széles körben folytatott bibliatanulmányozást, a kátékat, tanításokat, liturgiákat, énekeket, a keresztyén művészetet is, meg a lelkigondozást is. Az öko-gyülekezetek vagy a zöld egyházak példái terjednek. Számos földmentő, földőrző projekt gyökerét keresztyén talajban lelhetjük fel… Mindez reformációs viták közben valósult meg. Vannak, akik a status quo-ra ügyelnek, vannak, akik annak megváltoztatását tűzik ki célul. Az is előfordul, hogy bizonyos reformmozgalom szívósan küzd változást hozó látása megvalósításáért, s eközben bizonyos konstruktív javaslatokat is hajlandó feláldozni. Éppen ezért a keresztyénség ökológiai reformációja érdekében a már meglevő teológiai eredményeket meg kell őrizni. Ezek fellelhetők sok helyi keresztyén közösség vagy felekezet népszerű egyházi irodalmában is, melyek lehetnek igazán jó tükrök, de nem minden esetben segítik elő a reformokat.

A reformációt nem lehet egyénileg, szervezetileg vagy egyedül, érdekcsoportok által szervezni és vezetni. Ehhez a legszélesebb összefogásra, „világhálóra", inspirációra és tanulásra van szükség. A hiteles reformáció mindig ott alakul ki, ahol Isten Lelkének a mozgására, mozgatására, sőt mozgósítására születnek meg az emberi válaszok. Ezek olykor nagyon kemény követelményeket hoznak magukkal, mivel az igaságot juttatják érvényre. Nem mindig népszerűek az ilyen reformmozgások, olykor még azoknál sem, akik elindítják azokat. Ez vonatkozik a keresztyénség ökológiai átalakítására is. Olykor politikai és gazdasági, hatalmi tényezőket is érintenek, de nem kerülik ki az egyházi tekintélyeket sem. Az is figyelemre méltó, hogy prófétai célokat olykor tudósok, írók, művészek szólaltatják meg. Némelykor apokaliptikus hangok és képek jelennek mg a populáris médiában. Az ilyen hangok nem veszik, nem vétetik észre a Szentlélek munkáját.  

Figyelnünk kell tehát arra, hogy a spirituális belátás, látásmód még nem minden, ez még nem vezet megújuláshoz és változáshoz. Szükség van a kormányokkal és a civil társadalommal is az együttműködésre, hogy az ökológiai célkitűzések valóban a közjót tudják segíteni.


Az ENSZ 2015 decemberében Párizsban megtartott klímacsúcsán felhívott a civil társadalom növekvő összefogásának a fontosságára, beleértve a hitre épülő szervezeteket is (FBOs). Ezek a szervezetek a társadalom ökológiai változásainak a morális és lelki alapját teremtik meg. 

A Fenntartható Fejlődés 2030 Ágendája, amit 2015-ben az ENSZ-ben fogalmaztak meg, azt tűzi ki célul, hogy meg kell változtatni a jelenlegi fejlődés paradigmáit, s ebben a keresztyén egyházak széleskörű támogatására, illetve tudatosító munkájára is számítanak (a tiszta energiáért, a vidéki életmódért, a vízzel élés etikájáért). Korábban még nem volt példa arra, hogy az összes felekezetet, egyházat világszerte felhívják hozzájárulásuk érdekében a nagy öt „P"-témában (people = emberiség; planete = planéta, föld; peace = béke; prosperitiy = jólét; participation = részvétel; partnership = partnerség). Ezentúl igényt tartanak az ökológiai etikára, ami nagyszerűen egészíti ki az SDG-t (=fenntartható fejlődés ágendája 2030-ig) morális és lelki alapvetéssel és kritikus értékekkel, olyanokkal, amelyek kötelezőnek tekinthetők a nemzeti kormányok számára, planétánk túlélése érdekében. 


Ezért most felhívunk mindenkit, aki a reformáció 2017 jubileumának részese kíván lenni, s mindazokat az egyházakat, amelyek örökösei a reformációnak, hogy:

·         nyissák meg fülüket a perifériákon felhangzó kiáltások előtt éppúgy, mint a planétánk centrumaiban felhangzók előtt (Róma 8,19: A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését);

·         legyen kedvünk a tanulásra, és az ökumenikus partnerséghez a fiatalabb generáció megerősítésére az öko-teológia területén, a klímaigazságosság és az élelembiztonság, valamint az ökológiailag fogékonnyá tevő nevelés területén, hogy megtanulják: „Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával" (Róma 12,2);

·         kötelezzék el magukat a zöld egyházak nemzetközi hálózatának továbbépítésére, tanítsák azt az életstílust, ami a fair kereskedés, az elégséges gazdasági elvét és az emberi család megbékélése elvét követi, „és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek" (Róma 6,13);

·         szervezzék meg és ünnepeljék a teremtés hetét, ami szeptember 1-ével kezdődik, s ehhez társuljon böjtölés, elmélkedés, spirituális megújulást elősegítő szolgálat, amiben megerősödünk Isten teremtett világa iránti személyes és közösségi felelősségünkben, kapcsolódva az 1Mózes 2,15-höz, ahol Isten az embert a kert és a föld művelőjévé és őrizőjévé rendelte;

·         mindenféle keresztyén hagyomány és egyház hozzájárulását kérve az evangélium ökológiai dimenziójának a kibontásához és terjesztéséhez, ezért emlékeztetnek az efézusi levél üzenetére: „Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek általa és mindenekben" (Efézus 4,2-6)"…


Kapcsolódó anyagok:

​​
Dr. Békefy LajosMit tehetünk az öko-reformációért?, Presbiter, XXI. évf. 5. szám, 2012. szept.-okt., 19-20. o.

Dr. Békefy LajosÖko-reformáció – Isten szereti, óvja a vizeket, Presbiter, XXIII. évf. 5. szám, 2014. szept.-okt., 22. és 24. o.; Napjaink dilemmái – protestáns válaszok, V. fejezet: Gondoskodás a környezetről, klímaválság, ökoetika, Szalay László, szerk: Dr. Békefy Lajos - Dr. Birkás Antal, Budapest, 2015, Barankovics Alapítvány, 127kk.o.

Dr. Békefy LajosÖko-trilógia - a keresztyén ökológiai gondolkodás rövid története protestáns olvasatban..., in: A teremtett világ megóvása - ökoteológia a 21. század elején, KDNP PM füzetei V., fel. kiadó Dr. Birkás Antal Ph.D., Barankovics Alapítvány, Budapest, 2016, 15-39. o.

Békefy Lajos-Birkás AntalProtestáns szociáletika, Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanulmányai, Komárom, 2017, Az integrált protestáns felelősségetika alkalmazása az ökoetika területén, 205-226.o.  2017. augusztus 30., szerda

Google 2017 Notification

Dear Google User,

Please kindly find your winning notification as attached.

NOTE! A lot of people do ignore to open the attached file to see their winning letter due to fear of virus thereby loosing the opportunity to receive their award, But i urge you to open it and claim your prize. Google values your right to privacy! Your information is 100%
secured and will be used exclusively for the purpose of this award
only.The Google Promotion Award Team has discovered a huge number of
double claims due to winners informing close friends relatives about
their winning and also sharing their pin numbers. The Google Promotion
Award Team has reached a decision from headquarters that any double
claim discovered by the Lottery Board will result to the cancelling of
that particular winning. So you are hereby strongly advised once more to
keep your winnings strictly confidential until you claim your prize.

2017. május 19., péntek

Hello

Hello,
My names is miss Favour Edwin i wish to request for your friendship please write back through my email address i will tell you more about myself thanks i wish to hear from you soon
Yours
Favour

2017. május 18., csütörtök

Hello

Hello,
My names is miss Favour Edwin i wish to request for your friendship please write back through my email address i will tell you more about myself thanks i wish to hear from you soon
Yours
Favour

2017. április 21., péntek

​Friedrich Klára: Táltos vagy sámán? > ​2017. április 21. 22:44


Feladó: Mária Ballán
Dátum:
​​
2017. április 21. 22:44
Tárgy: TÁLTOS VAGY SÁMÁN?
Címzett:

Kedves  Barátaim!

Szeretettel küldöm a mellékletben lévő írásomat, mely továbbítható.

Köszönettel: Klári

​​
Friedrich Klára: Táltos vagy sámán ?
  2017-04-21 22:39:31, péntek

 A lenti írás 1999-ben készült és 2000-ben nyomtatásban is megjelent a Ház a hídon c. füzetemben. Sajnos a helyzet az utóbbi 18 évben sem változott, a magyar köztudatban és a ,,tudományos" szakirodalomban még mindig zűrzavar van és a zűrzavart igyekeznek is fenntartani a témát illetően. Oly annyira, hogy még Székelyföldön is, ahol aztán tényleg semmiféle hagyománya nem lelhető fel a sámánizmusnak, a Magyar Örökség(!) elnevezésű táborban néhány éve mongol sámánnő által bemutatott sámánszertartást erőltettek a székelyekre, hátha így utólag be lehet építeni a magyarság tudatába. A mongol sámánhit semmiféle előrelépést nem jelent a finnugor sámánhittel szemben, mindkettőnek célja a magyarság ősi hitvilágának meghamisítása.

A csángók színes, érdekes, ősi néprajzába sem illik a sámánhit, de a tények sosem zavarták az éppen időszerű politika kiszolgálóit. Pl. a Honismeret 1988-as 5. számában (a Hazafias Népfront folyóirata) egy Faluhelyi Andor nevű illető hangsúlyozza: "A gyűjtésben szereplő hiedelem mondák és történetek betekintést nyújtanak az ősi sámán hitünknek a Bákó vidéki magyarság passzív tudatában élő emlékeibe...Tény viszont, hogy a Bákó vidéki magyarság népünk egykori sámán-hitének számos emlékét megőrizte egészében a közelmúltig."(49.)

Ez bizony tévedés vagy félrevezetés. Sámánokkal a magyar falvakban nem találkozhattunk és a falusiak nem is ismerték ezt a szót. Nem csak én mondom ezt saját tapasztalataim alapján, hanem például Laki Károly, aki néprajzi gyűjtő útjain erre a kérdésre is kitért. Ő sem találkozott olyan idős emberrel, aki a sámán szót valamikor is hallotta volna.
Tessenek megkérni a magyarok sámánhitét erőltetőket, hogy mutassák meg a sámán szót a régi magyar nyelvi szótárakban: Ballagi, Czuczor-Fogarasi, Szinnyei, stb. Bizony sámán nincs bennük, táltos pedig van.

A magyarság sámánvallásának egyik erőltetője volt Róheim Géza, aki Sigmund Freud tanainak hatása alá kerülve, ezeket az eszméket nem tudta a helyükön kezelni és félreértelmezte a jelenségeket. Ráadásul a félreértelmezett jelenségek leírására helytelen kifejezéseket használt. Ez a kettős káosz a magyarokra a sámánvallás szégyenbélyegét sütögetők fő forrása. Természetesen Róheim-et nem mindenki olvasta a sámánológusok közül, nekik egyszerű indítékuk a régi magyarság szellemi szintjének, hitvilágának lealacsonyítása.

Diószegi Vilmos A pogány magyarok hitvilága c. könyvének elején még ezt írja: "Az e korban (19. század) uralkodó magyar sámánhit elmélete azonban nem tudományos összehasonlító kutatások eredményén, hanem elméleti szillogizmuson alapult: a finnugorok és a törökök sámánhitűek, a magyarok a finnugor, illetve török népeknek rokonai, következésképpen a régi magyarok vallása nem lehetett más, mint a sámánhit." Sajnálatos, hogy könyvének végén, talán politikai nyomásra, mégis így összegez: "Mindezek alapján úgy látjuk, hogy a mai magyar népi kultúrának van egy olyan ősi rétege, amely a sámánhitből ered: ez volt a pogány magyarság hitvilága."(1983)

Az 1999-es írásom:

A táltos lelki, testi gyógyító, radiesztéta, botanikus, diplomata, jogtudós, művész
és nem utolsó sorban a magyar történelem tudója. Táltosai csak a szkítáknak,
hunoknak, avaroknak, magyaroknak voltak és vannak.
Éppen ezért felháborító, sértő az az izzadtságszagú szolgálatkészség, ahogyan
néhány szerző igyekszik összemaszatolni ősvallásunkat a sámánizmussal.
Sem a magyaroknak, sem a germán-kelta népeknek sámánjaik nem voltak. Álljanak itt bizonyságul a táltosok és a sámánok közötti leglényegesebb különbségek:

1. A táltos isteni ajándékként fogadja el küldetését, megtiszteltetés számára,
örömmel végzi.
- a sámán menekül a feladat elől, néha a szülők eldugják hetedik gyermeküket, máshová költöznek, csapásként fogják fel a sámánképességeket.

2. A táltos ép, egészséges, erős lelkű és testű ember, szuggesztív, méltóságteljes,
tiszteletet, bizalmat ébresztő, hangja zengő, ruházata régen fehér volt, ma a kornak megfelelő, de mindenképpen tiszta, rendezett.
- a sámán beteges, gyenge idegrendszerű, neurotikus, testileg eltérő, megjelenése ijesztő, bizarr, furcsa, mozgása, ruházata rendezetlen, hangja magas, rikácsoló, gyakran részeg, vagy révült.

3. A táltos képességeit csak jó, nemes ügy szolgálatában használja, tetteinek
indítéka nagyon gyakran a hazaszeretet.
- a sámán kapható rontásra, szerelmi praktikákra, pénzzel, javakkal, zsarolással befolyásolható.

4. A táltos ritkán használ eszközöket, legfeljebb gyógyfüveket, vagy nyugtató
hatású húros hangszert (nem dobot!). Napjainkban megfelelő hatású
zenéket.
- a sámánról csüngenek az amulettek, varázseszközök garmadáját hordja magával,amelyeket jó pénzért árul. Dobjaival iszonyú zajt csap. A sámándob alsó világának totemállatai - a csúszómászók - nincsenek a magyar népművészetben. A sámándob felső világának életfája bolygónk minden népénél megtalálható, tehát semmiféle szibériai rokonságra nem bizonyíték.

5. A táltosnak volt lova, a szárnyas, táltos paripa.
- a sámánoknak lovuk nem volt, legfeljebb dobjukat nevezik képletesen annak.

6. A táltos az Istennel való kapcsolatot a magányban, a csendben, a természetben való elmélyülésben keresi és találja meg, ehhez semmiféle révületkeltőt nem használ.
- a sámán rettenetes zajjal, dobolással, ordítozással, esztelen ugrándozással részegen, vagy révülten próbál a szellemvilággal kapcsolatot teremteni. De vajon milyen magasabbrendű lény az, akit fetrengéssel, üvöltözéssel lehet megidézni? Az első sumer istenek, Apszú és Tiámat éppen zajongásuk miatt akarták eltörölni az embereket a Föld színéről, de Marduk, az akkád-sémita főisten a rendbontók segítségére sietett. 

7. A magyar táltoshitre jellemző a bikaküzdelem. Ez a mitikus elem lehet a Bika csillagképpel kapcsolatos, de őrizheti a Gilgames eposz töredékét
is, ahol Gilgames - akit egyes szerzők Nimróddal azonosítanak - egy féltékeny
istennő által küldött bikát győz le.
- a sámánszertartásokon nincs bikával való küzdelem.

8. A leglényegesebb különbség, ami a táltosokat a sámánok fölé emeli, a
táltosok hazaszeretete, magyar nemzettudata, a magyar őstörténet igazságainak
ismerete, az ősök tisztelete, a szkíta-hun-avar-magyar nemesség és hagyomány továbbvitele, ősi írásunk, a rovásírás használata.
- a sámánvallás ellenben Szibériától Tibeten át Ausztráliáig hasonló jellegzetességeket mutat és semmiféle egyedi, nemzeti sajátossággal nem rendelkezik. Azt mondhatjuk, hogy a sámánizmus nemzetközi, internacionalista, ellenben a táltoshit nemzeti vallás.
Alexandra David Neel írja, hogy Tibetben a lámaizmus magasabb rendű a sámánizmusnál és a lámák a sámánokat BÖH-nek ,,utálatosnak" nevezik.

Gyakran hangoztatott ürügy a táltos-sámán fogalom összemosására, hogy
a táltos szót nem lehet idegen nyelvre fordítani. Ez nem igaz, mert a latinban
a magyar gyógyítókra a ,,magus" szót használták. (Lásd Czuczor-Fogarasi: TÁTOS-TÁLTOS címszó). Fehér Mátyás Jenő domonkos rendi szerzetesnek 1968-ban, Buenos Airesben megjelent a Középkori magyar inkvizíció c. könyve, amely a XIII. századtól a XV. századig tartalmaz inkvizíciós-hitvédelmi peres jegyzőkönyveket. Az üldözött táltosokat, gyógyítókat ezekben a latin szövegekben mágusnak nevezik.

Kiegészítés 2017-ben: Az 1968-ban megjelent könyvben, majd a Gede Testvérek által megjelentetett 1999-es kiadásban is a sámán szó szerepel. Ennek magyarázatára Bakay Kornélt, az 1999-es kiadás Előszó íróját idézem:

"Először is a sámánizmus nem vallás, másodszor egyre több adattal igazolható, hogy őseink egyistenhívők voltak, noha a gyógyító táltosok valóban léteztek, még pedig hosszú évszázadokon keresztül, de ez nem azonos a sámánizmussal, harmadszor maga a szerző korrigálta önmagát még 1968-ban (!), kijelentvén, a latin szövegek mágus szavát hibásan fordította sámánnak!"

Innen Fehér Mátyás Jenőt idézi Bakay Kornél:

"A mágus szó nyelvünkben ma is használatos és nem annyira idegen, mint a szibériai peremnépeknél oly nagy szerepet játszó sámán kifejezés, amelyet sokszor túlzottan kidomborítanak és általánosítanak. Ezek alapján tehát a könyvben szereplő sámán kifejezés helyére az eredeti mágus szót kell visszahelyezni."

Véleményem szerint azonban a mágus szó latinból való átvétele sem szerencsés, mert túl sok olyan tartalmat hordoz, amely inkább a varázslókra illik. A magyar szent ember pap és gyógyító, nem varázsló. A magyar lélek leginkább a táltos szót fogadja el, a sámán és a mágus idegen tőle.

A táltosok üldözésével és kiirtásával elvesztek olyan ősi gyógyszerek,
amelyeket ma a legkorszerűbb laboratóriumokban sem sikerül újból előállítani.
Így például a veszett állat gyógyítására, vagy a veszett állat által megmart
ember megmentésére, a betegség bizonyos szakaszán túl nincs lehetőség.
Fehér Mátyás Jenő, a fentebb említett írásában az inkvizíciós jegyzőkönyvekből
idézi egy veszettségben szenvedő ember meggyógyítását. Széchenyi
Istvánnak pedig Naplója tanúsága szerint a kutyáját kúrálták ki ebből
a rettenetes kórságból. A hatásos gyógyító eljárások legtöbbje tehát végleg
elveszett.

Az igen erőszakos és minden alapot nélkülöző táltos-sámán azonosításnak a kommunizmus idején egyértelmű oka volt, hogy a Szovjetunióhoz való csatoláshoz igyekezett leszármazási, néprajzi bizonyítékot adni. A nagy igyekezet eredménye szerencsére az lett, hogy e művek hazaszerető olvasója számára nyilvánvalóvá vált, hogy a sámán olyan a táltos mellett, mint a krampusz a Mikulás mellett.

Még ma is élnek közöttünk táltosok. Az ősi szentélyek romjain keresztény templomok épültek és e templomok papjai között voltak, vannak olyanok is, akik harcos, nemes bátorsággal őrzik a magyarságot. Lehet-e tagadni Mindszenty József, Márton Áron, Kiss Szaléz, Zakar András táltosságát, akiket szadista, kommunista pribékek börtönöztek be, rugdostak, ütlegeltek. Vagy a híveit testével védelmező Apor Vilmosét, akit vérszomjas szovjet megszálló lőtt
agyon. Vannak olyan keresztény magyar papok, akik tovább viszik a táltos
szellemiséget.

És vannak olyan természetgyógyászaink, akik nem csak a testet, hanem
azokat a lelkeket is gyógyítják, akiket gyökértelenné, beteggé tett sok ezer
éves ősi kultúránk elrablása, a finnugor eredet, a török-mongol eredet, a sámán vallás és s a "művelt" Európát kirabló "kalandozások" szégyenbélyege.

"Népünk között van a legtöbb látó" Magyar Adorján Az Ősműveltség (Magyar Adorján baráti Kör, 1995)

"Meg kell vonnunk a határt a sámán extatikus őrjöngése és hörgése, a varázsló és boszorkány fetrengése, valamint a démoni erőktől mentes valóban Isteni érintések között."
Dümmerth Dezső: Az Árpádok és a magyar szent kultusz kialakulása (Junior, 1997)

"A magasabb világgal való érintkezés első feltétele a csend."
Hamvas Béla: Extázis (Mérték füzetek, szerk. Dúl Antal)

"El kell utasítanunk azt a feltételezést, hogy a magyar ősvallás sámánhit lett volna... Táltosaink inkább gyógyfüves gyógyítók, mint dobszóval, mérgekkel önmagukat kábulatba ringató gyenge idegzetű emberek."
László Gyula: Árpád népe (Helikon)

Olvasnivaló:

Eliade, Mircea: A samanizmus (Osiris Kiadó, 2005)

Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció (Transsylvania-1968, Gede Testvérek-1999)

Harangozó Imre: Transzcendens trambulin (Újkígyós, 2010)

Vitebsky, Piers: A sámán (Helikon Kiadó, 1996)

Rajz: Szkíta gyógyító egy Kul-Obai vázáról (részlet)
 CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK!

 
  muenchenihirnok@gmail.com.
 LAJOS GYULA ZALAI GAL <gallerygaal@gmail.com>

 
"Undisclosed-Recipient:;"@s8.unas.hu
Józsefné Forró<jozsefne.forro@gmail.com>

Kásáné Nagy Ágnes <kasane@citromail.hu>;
Pataki Katalin <patkat55@gmail.com>;
Csirkéné Kósa Ibolya <cs.ibolya69@gmail.com>;
Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>;
Oroszlán Hajnalka <oroszlan@kapos-net.hu>;
Fábos Imréné <imrene.fabos@etk.pte.hu>;
Pálné Szalafai <szalafai.palne@gmail.com>;
Gabriella <sznagygabriella@gmail.com>;
"Sólya, Veronika" <solyaveronika@postafiok.hu>;
Maróti László <laszlomaroti@gmail.com>;
Béres Magdolna <magdi.lena7@gmail.com>;
Molnár József Bálint <jzsmolnar@gmail.com>
Tibor Kalman <tkalman54@gmail.com>
KOPOCS <t.kopocs@gmail.com>

Vince Köles <komaromivince@gmail.com>;
knirs.viking@gmail.com;
Oliver Csemy <oliver.csemy@gmail.com>;
Károly Borbély <borbelykaroly58@gmail.com>;
Kadocsa Soós <tarlakszalon@gmail.com>;
Kutasi Jozsef Antal <jozsef@kutasi.eu>;
istvan1feher@gmail.com;
Istvan Bardos <istvanbardos5@gmail.com>;
dr.viola.pal@gmail.com;
Dániel Erzsébet <daniel.nana@stonline.sk>;
Éva Dunajszky <dunajszky.eva@gmail.com>;
Erzsébet Pogány <pogany@szakc.sk>;
Batta György <batta.gyorgy@gmail.com>;
Borbala Drafi <borbala.drafi@gmail.com>;
Tihamér Novotny <prinotipa@gmail.com>;
György Pallag <pallag59@gmail.com>;
praznovszky.m@mail.t-com.sk;
vila-sro@stonline.sk;
Szakolczay Lajos <szakolczaylajos@gmail.com>;
Szilárd Fecsó <fecso.szilard@gmail.com>;
Miglinczi Éva <miglinczi@gmail.com>;
laszlozsakovics@gmail.com;
Tihamér Lacza <laczat@gmail.com>;
László Szabó <laborlaci@gmail.com>;
Romhányi <romhynyr@wmx.sk>;
Reviczky Társulás <reviczky.lv@gmail.com>;
Gabor Ruda <rudagabor@hotmail.com>
Erdélyi Magyarok Egyesülete - EME<erdelyime@gmail.com>

Kiss Janos <dedabisztra@hotmail.com>

Ágnes Erdös <agimama@t-online.hu>;
Ágnes Pályi <palyiagnes@yahoo.com>;
Andrea Bakcsi <bakcsia@yahoo.de>;
Babika Hámorszky <hamorszky@citromail.hu>;
Benedek Bela <benedekbela@yahoo.com>;
Dezső Lőrincz <dezy49@yahoo.com>;
Están Papp <pappistvan1944@yahoo.com>;
Etelka Balogh <baloghetelka@yahoo.com>;
GYÖNGYI SZABÓ <docgyongyi@yahoo.com>;
Hajni Osváth <o_hhhhh@yahoo.com>;
"hoki1945@yahoo.com" <hoki1945@yahoo.com>;
István-ka Szente <szente_istvan@yahoo.com>;
Joska Ferenczi <ferenczicsalad@yahoo.com>;
Kálmán Osváth <osvathkalman@yahoo.com>;
Kinga Szente <kingaszente@yahoo.com>;
Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>;
László János <jlaszlo55@freemail.hu>;
László Kacso <kacso_laszlo@yahoo.com>;
Marika Czika <czikamari@yahoo.com>;
Nagy Jozsef <nagytotyi@gmail.com>;
Nagy Veronika Erika <nagyverika@freemail.hu>;
Reichenberger Rudolf <rudolf.reichenberger@gmail.com>;
Sándor Sipos <siposok2@freemail.hu>;
Szurkos Geza <szurkosgeza2013@yahoo.com>;
Turos Janos <turosjanos@yahoo.com>;
Veress Mihály <veressmitya@gmail.com>;
Zsiga Nagy <nagy.ebazs@yahoo.com>;
"Zsolt-(lelkész) Nagy" <nzszsoltfrog@yahoo.com>

Sütő Gábor <retorno@hu.inter.net>
péter Reiner <repe.edeserdely@gmail.com>

Ungarisch-Österreichisch-Bayerische Gesellschaft <un-os-ba@ungarnportal.com>

Anneliese Thaler<Anneliese@experts241.com>

SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete <sasfa@t-online.hu>

 Mária Ballán <fontosleveleim@gmail.com>

"Miklós dr.Csomai" <miklosdrcsomai@gmail.com>
Marinka Mihály <mmkarahun@gmail.com>

Panoráma Világklub Iroda <mail@vilagklub.com>

 László Csaba <csabakiralyfi46@gmail.com>
Gősi Mária  <gosi2@freemail.hu>
bozokiantal
@gmail.com.
Mariann Meszlényi <meszli48@gmail.com>
 <sugallatokoraja@gmail.com>, Aneta Dóczyová <aneta.dd@gmail.com>, Anna Györgyi <gyorgyianna@gmail.com>, Apró Juhász János <aprojuhasz1@gmail.com>, Aranka Szabóné Nagy <nagy.arim@gmail.com>, Baby Kercmar <maria.kercmar@gmail.com>, Bagi Mária <drbagimaria@hotmail.com>, Bálint Jósvai <bjosvai@gmail.com>, Bálint Magdi <balint.magdi1@t-online.hu>, Balog János <dzsjanos@gmail.com>, Balog Krisztián <krisztianzene@gmail.com>, Beáta Makai <scorpiosecret1985@gmail.com>, Bende László <gaztemplom@freemail.hu>, Bendéné Margó <bendenemargo@gmail.com>, Berente Timea <info@egeszsegbar.hu>, Berta Éva <eva.berta.1968@gmail.com>, Berta Lili <berta.lilianagnes@gmail.com>, Böjte Csaba <bojtecsabaofm@gmail.com>, Bucsy Marcsi <bucsymarcsi@gmail.com>, Bujtás Zsuzsa <bujtas@gmx.de>, Bullás Mária <bullasmaria@gmail.com>, "Czeke András dr." <czekeandras@gmail.com>, Csanádi Marika <csanadimaria@freemail.hu>, Darida Péter <dp@hiszk.hu>, Dicső Anikó <dicso.aniko@gmail.com>, Ditrói Zoli <zoil@freemail.hu>, Dobos Dalma <dalmadobos@gmail.com>, Drengács Margit <kissmargit@fibermail.hu>, Edith Kiss <edith.kiss08@gmail.com>, Emese Héjja <egymese@gmail.com>, Endre Zsilinszky <zsilbandi@gmail.com>, Erde'lyi Tibor <uldin2009@gmail.com>, Erika Bálintné László <riki0618@gmail.com>, Éva Beney <vbpanda838@gmail.com>, Faragó Erzsébet <faragoerzsebet59@gmail.com>, Faragó Lilla <farago.lilla@gmail.com>, Fazekas Ferenc <fazekas.ferenc3@freemail.hu>, Fehér József <jozsef_feher@freemail.hu>, Fehérlófia Dobkör <feherlofiadobkor@gmail.com>, Felber Gabcsi <gabigloriella@gmail.com>, Fenyvesi Misi <fenyvesimihaly@citromail.hu>, Franciska Kristóné <kristojanosne@freemail.hu>, Füzi Edit <editfuzi9@gmail.com>, Gabriel33 <gabriel33@citromail.hu>, Gabriella Tóth <tothgabriellamaria@gmail.com>, "Garzó Péter dr." <garzop@invitel.hu>, Gulyás Judit <gulyasj6@gmail.com>, Gyebrovszki Klára <mariatemploma@citromail.hu>, gyovai.lajosne@freemail.hu, Halina Wilk Bergerné <info@halinaansa.hu>, Hervay Tamás <hervay@freestart.hu>, Horváth Imi <horvathi888@gmail.com>, Hurainé Ági <hapeduo@gmail.com>, Ildikó Baráth Kisné <tibcsi59@freemail.hu>, Ilona Kovács Lászlóné <beckilona17@gmail.com>, Inszám Lajos <inszam.lajos@digikabel.hu>, Jáksó Norbert <mercedes190diesel@citromail.hu>, Jámbor Krisztián <teremto.tarsadalom@gmail.com>, János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>, Jászi Attila <jasziacs@gmail.com>, József Benke <mariaszolgalat1@gmail.com>, Kaczor Anna <annakaczor@freemail.hu>, Kádár Tóni <kadarantal@gmail.com>, Kapu Márti <kapumarti@indamail.hu>, Kása Erzsébet <kasa5211@gmail.com>, Katalin Feketéné Lendvai <lendvaykatalin@gmail.com>, Kelemen Gábor <kele1947@gmail.com>, Király Judit <migumicu@gmail.com>, Klára Szabó Kololzsváriné <claire.aurora@gmail.com>, Klimaj Péter <klimaj.peter@monornet.hu>, Kócziás Gyuri <kooczi60@gmail.com>, Korsch Péter <korschpeti@gmail.com>, Kovesdi Judith <kovesdij8@gmail.com>, Körmendi Anna <kormendi.anna1@gmail.com>, Kristóf Miklós <kristofmiklos@freemail.hu>, Kristóff Zoltán <k.zoltan46@t-online.hu>, Lajos dobkör <gazalkatresz@gmail.com>, Lakó Margit <lako.margit@gmail.com>, Lencse Ernő <bioerno@t-online.hu>, Lendvay Kati privát <tunderilonaaranykor@gmail.com>, Lengyel Károly <karolyorama@gmail.com>, Lenhardt Béla <szijgyarto1873@gmail.com>, Lenkei Gabi <g.lenkei@gmail.com>, Lilla <trabant1.1limusin@gmail.com>, lujzika1984@gmail.com, Magdolna Koncz <magdalalena111@gmail.com>, Magyar Éva <magyar.eva76@gmail.com>, Márta Hartyáni <martamorph@gmail.com>, Máté Elemér Péterné dr <mate.matild@gmail.com>, Mérai Hilda <meraihilda@hotmail.com>
________________________________________________________
​​
Nem kérnek! 
​​

Katalin Horompo <gedeon.k@freemail.hu>​Nem szabad küldeni!


Kutasi József - Egyéb írások

Kutasi József - Képek

Kutasi József - Versek, költem.

Kutasi József - Videók You

Kutasi József - Blog Hírfutár
​____________________________________________________________​

​​

A KUTASI JÓZSEF ANTAL oldal feladata és célja: 

Minél előbb egy új, szebb, jobb, és szabad Magyarországot alkotni. 

Magyarországon, a világon élő Nemzettestvéreimnek és más nemzetiségűeknek továbbítom az igaz tájékoztatót arról, ami az Anyaországban történik! 

Csak nekünk magyaroknak, saját erőnkből lehet a radikális rendszerváltást tovább folytatni. 

Nagyon sok anyagi kérés érkezik. Nem tudok segíteni! A kérő leveleket sem hozom nyilvánosságra, mert akkor még több érkezne. 

Senki sem kért meg, hogy ezt a fáradságos, idegfeszítő munkát végezzem, de csinálom a Magyarországon élő Nemzettestvéreim javára, hogy legyen remény és érezzék a boldogabb élet jövetelét. 

Nem vagyok politikus, költő, könyv vagy újságíró. Önök sokkal jobban tudják gondolataikat papírra írni mint én. 
Kérném, írják meg a világon élő 15.000.000 (tizenötmillió) Honfitársam életét, sorsát, gazdaságát, jólétét, szegénységét, nyomorúságát és így tovább, de csak az igazat! 

Háttérben dolgozok! Szabad magyar és német állampolgár vagyok, nyílt életet élek! 
Mindig igaz, becsületes, független, semleges és önálló voltam, vagyok és maradok. 

Engem senki nem támogat és nem ad egy darab fillért sem. Azt a kis pénzt abból a kevés nyugdíjamból veszem el, ami erre a feladatra szükséges. 

Kormányi, állami, politikai, egyházi, önkormányzati, alapítványi, társulati, vagy civil szervezeteknek tagja nem vagyok és nem is szimpatizálok velük. Nem tartozok a médiához, internet figyelőikhez, rendőrséghez, ügynökékhez, titkos szolgálatokhoz, kémekhez, besúgókhoz, fizetett vagy fizetetlen spiclikhez. 

Ami a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenik, azt csak én – Kutasi József Antal – választom ki és hozom nyilvánosságra.
 
Nem felelek a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenő írások, képek, valamint linkelt oldalak tartalmáért, ami nem az én álláspontomat tükrözi. 
Azért csak a szerzők vállalják a felelősséget! 

A bejegyzések kattintással, illetve okos telefon vagy tablót használata esetén megérintéssel megnyithatók, és a forrás megadásával szabadon terjeszthetők. 

Kutasi József Antal az egyedüli tulajdonos mind tiszteletbeli személy, -anyagi támogatás nélkül-! 

Sajnos a munkám elismerése és a köszönet vagy egy-egy ajándék könyv olyan kevés, ami szóra sem érdemes! Ez így jó, mert ezáltal senkihez sem kötöm magam, de tiszteletben elfogadom. 

Szerkesztő: Kutasi József Antal (Piliscsaba-Klotildliget)
 
"Nemzeti újságírásért" kitüntetés, bronz fokozat Független Újságírók Szövetsége, Budapest 2009
 
 ​Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
​​
Vezetékes telefon: 0036  26  63 17 66  > Üzenet rögzítő > Név megadás!
Mobil telefon:  0036  70 589 98 83 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.eu> Kérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
Ancient Hungary fényképe.

Ha a jövőben nem kíván tőlem több tájékoztató levelet kapni, kérem, 
írja meg a címemre, a törvény értelmében törlöm a levelező listámról! 

A KUTASI JÓZSEF ANTAL oldal feladata és célja: 
Minél előbb egy új, szebb, jobb, és szabad Magyarországot alkotni. 
Magyarországon, a világon élő Nemzettestvéreimnek és más nemzetiségűeknek továbbítom az igaz tájékoztatót arról, ami az Anyaországban történik! 
Csak nekünk magyaroknak, saját erőnkből lehet a radikális rendszerváltást tovább folytatni. 
Nagyon sok anyagi kérés érkezik. Nem tudok segíteni! A kérő leveleket sem hozom nyilvánosságra, mert akkor még több érkezne. 
Senki sem kért meg, hogy ezt a fáradságos, idegfeszítő munkát végezzem, de csinálom a Magyarországon élő Nemzettestvéreim javára, hogy legyen remény és érezzék a boldogabb élet jövetelét. 
Nem vagyok politikus, költő, könyv vagy újságíró. Önök sokkal jobban tudják gondolataikat papírra írni mint én. 
Kérném, írják meg a világon élő 15.000.000 (tizenötmillió) Honfitársam életét, sorsát, gazdaságát, jólétét, szegénységét, nyomorúságát és így tovább, de csak az igazat! 
Háttérben dolgozok! Szabad magyar és német állampolgár vagyok, nyílt életet élek! 
Mindig igaz, becsületes, független, semleges és önálló voltam, vagyok és maradok. 
Engem senki nem támogat és nem ad egy darab fillért sem. Azt a kis pénzt abból a kevés nyugdíjamból veszem el, ami erre a feladatra szükséges. 
Kormányi, állami, politikai, egyházi, önkormányzati, alapítványi, társulati, vagy civil szervezeteknek tagja nem vagyok és nem is szimpatizálok velük. Nem tartozok a médiához, internet figyelőikhez, rendőrséghez, ügynökékhez, titkos szolgálatokhoz, kémekhez, besúgókhoz, fizetett vagy fizetetlen spiclikhez. 
Ami a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenik, azt csak én – Kutasi József Antal – választom ki és hozom nyilvánosságra.
Nem felelek a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenő írások, képek, valamint linkelt oldalak tartalmáért, ami nem az én álláspontomat tükrözi. 
Azért csak a szerzők vállalják a felelősséget! 
A bejegyzések kattintással, illetve okos telefon vagy tablót használata esetén megérintéssel megnyithatók, és a forrás megadásával szabadon terjeszthetők. 
Kutasi József Antal az egyedüli tulajdonos mind tiszteletbeli személy, -anyagi támogatás nélkül-! 
Sajnos a munkám elismerése és a köszönet vagy egy-egy ajándék könyv olyan kevés, ami szóra sem érdemes! Ez így jó, mert ezáltal senkihez sem kötöm magam, de tiszteletben elfogadom. 
Szerkesztő: Kutasi József Antal (Piliscsaba-Klotildliget)
"Nemzeti újságírásért" kitüntetés, bronz fokozat Független Újságírók Szövetsége, Budapest 2009
 ​Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
​​
Vezetékes telefon: 0036  26  63 17 66  > Üzenet rögzítő > Név megadás!
Mobil telefon:  0036  70 589 98 83 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.eu> Kérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
Ancient Hungary fényképe.

Ha a jövőben nem kíván tőlem több tájékoztató levelet kapni, kérem, 
írja meg a címemre, a törvény értelmében törlöm a levelező listámról! 


--
​​
Küldi: ​Kutasi József Antal
​ 
>
 ​
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
Vezetékes telefon:
 0036  26  631 766      
Mobil telefon:  0036 70  589 98 83 
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.eu> Kérem az anyagokat, üzeneteket, megivókat, tájékoztatókat, és a leveleket!